Zaznacz stronę

PIĄTEK – 14 X 2016 r.

Krzysztof Penderecki doktorem honoris causa KUL

W wykładzie zatytułowanym „Humanistyczny wymiar muzyki”, Penderecki nawiązał do jednego z najbardziej znanych swoich dzieł, „Pasji według św. Łukasza”. Wyjaśnił, że jego celem jest budowanie „świata człowieka pełnego”, nie można zaś budować bez fundamentów i w izolacji od tego, co było.

Mierząc się z tradycją wielkiego Jana Sebastiana Bacha, podejmując temat pasji, chciałem przedstawić nie tylko dramat Jezusa Chrystusa, ale tragedie dwudziestowiecznych kataklizmów – mówił kompozytor.

„W moim odczuciu artysta nie może bowiem stać obok wydarzeń toczących się tu i teraz, musi znaleźć się w samym ich centrum. I dać w sztuce świadectwo, opowiedzieć się po określonej stronie wartości, wyrazić intensywne emocje, poruszające słuchacza i dające mu do myślenia” – ocenił twórca.

Penderecki wyznał, że sensem twórczości jest dla niego poszukiwanie drogi, w gąszczu różnych możliwych dróg. To poszukiwanie staje się nawet ważniejsze od znalezienia celu. Wskazywał, że sztuka nie znosi stagnacji, a imperatyw poszukiwania łączy się integralnie z imperatywem wędrówki.

„Wędrując poprzez różne krajobrazy, style i języki dźwiękowe, nie można utracić z pola widzenia znaku najważniejszego ? duchowości” – podkreślił autor „Polskiego Requiem”.

Przypominając, że humanistyka jest nauką o duchu kompozytor przekonywał, że nie wolno pozbawiać muzyki immanentnych jej wartości duchowych, dlatego nie wolno sprowadzać muzyki jedynie do rozrywki czy gry. „Muzyka winna nieść z sobą przesłanie ? przesłanie ważne dla współczesnego, często zagubionego człowieka. Także: rozbudzać jego wyobraźnię, podsycać apetyt na konstruowanie ? w aktywnym i kompetentnym słuchaniu ? znaczeń” – tłumaczył twórca.

Artysta przekonywał, że istnienie muzyki, tak jak humanistyki, jest we współczesnym świecie niezbędne. Muzyka, dowodził, może pomóc człowiekowi przezwyciężyć współczesny kryzys sensu, który dotyka go za sprawą nadmiernej technicyzacji, komputeryzacji i materializacji ludzkiego życia. Kryzys ten można przezwyciężyć dzięki idei wspólnoty, zaś muzyka jednoczy – mówił doktor honoris causa KUL.

W swoim wykładzie Krzysztof Penderecki przywołał też ogłoszony 17 lat temu „List do artystów” Jana Pawła II przypominając, że pisząc o potrzebie Piękna, papież apelował o to, aby odkryć na nowo głęboki wymiar duchowy i religijny sztuki.

KAI

Fot.: Emilia Wasilewicz, Piotr Michocki

Podpisanie dokumentu zapowiadającego Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny „Lublin – miasto zgody religijnej 2017”

Sygnatariuszami pisma byli: metropolita lubelski abp Stanisław Budzik, biskup diecezji warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Jan Cieślar, prawosławny ordynariusz diecezji lubelskiej abp Abel, rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński, przewodniczący lubelskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Andrzej Gontarek, prezydent miasta Lublin dr Krzysztof Żuk, marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski.

dsc_0004 dsc_0006 dsc_0012 dsc_0015 dsc_0017 dsc_0018 dsc_0023 dsc_0026

Katolicki Uniwersytet Lubelski wyspą wolności

prof. Antoni Dudek, UKSW

prof. Andrzej Friszke, PAN

prof. Janusz Wrona, UMCS

Moderator : prof. Rafał Wnuk, KUL

dsc_0030 dsc_0034 dsc_0040 dsc_0052 dsc_0055

EUCHARYSTIA – kard. Gianfranco Ravasi

dsc_0004 dsc_0008 dsc_6768 dsc_6773 dsc_6787 dsc_6807 dsc_6812 dsc_6817 dsc_6830 dsc_6843 dsc_6888

Centrum Kopernika – Czy istnieje wolna wola?

dr hab. Mieszko Tałasiewicz, UW

dr Mateusz Hohol, PAN, CK

ks. dr Zbigniew Liana, UPJPII, CK

Moderator: Łukasz Kwiatek, CK, UPJPII

dsc_0007 dsc_0010 dsc_0014 dsc_0018

Ukraińska rewolucja godności

Andrij Deszczycia, Ambasador Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej

dr Paweł Kowal, PAN

dr Andrzej Grajewski, Gość Niedzielny

Moderator : prof. Andrzej Podraza

dsc_0038 dsc_0042 dsc_0051 dsc_0053 dsc_0056 dsc_0064 dsc_0071

Wręczenie statuetek Memoria iustorum

dsc_0078 dsc_0085 dsc_0089 dsc_0097 dsc_0103 dsc_0109 dsc_0115

 

 

Organizatorzy:
rz_logo_male rz_logo_male rz_logo_male

Komitet Medialny:
tvp_logo tvp_lublin_logo

rz_logo_maleniedzielagosc_patronat
logo_kai