Zaznacz stronę

VI Kongres Kultury Chrześcijańskiej rozpocznie się 15 października 2020 r.

Kongres Kultury Chrześcijańskiej jest spotkaniem intelektualistów i ludzi kultury, wpisującym się w twórczy dialog Kościoła ze światem współczesnym, prowadzony w zmieniających się warunkach kulturowych. Uczestnicy Kongresów podejmują wspólną refleksję w duchu „troski o zachowanie najpiękniejszego kształtu tego, co autentycznie ludzkie”. Ta refleksja wyznacza horyzont poszukiwań wspólnych wartości, które winny odgrywać podstawową rolę w kulturze Europy. To zaproszenie do powrotu do wspólnoty wartości humanistycznych, stanowiących także fundamenty kultury chrześcijańskiej.

W dotychczasowych edycjach Kongresu uczestniczyli m.in.: dwaj kojeni przewodniczący Papieskiej Rady Kultury kard. Paul Poupard oraz kard. Gianfranco Ravasi, filozof Leszek Kołakowski, francuski historyk idei prof. Alain Besançon, reżyser Krzysztof Zanussi, kompozytor Henryk Mikołaj Górecki, francuska filozof Chantal Delsol, Jan Nowak-Jeziorański, kard. Miloslav Vlk i ks. Tomas Halik z Pragi, prof. Zygmunt Bauman, George Weigel ze Stanów Zjednoczonych, prof. Edmund Wnuk-Lipiński, laureat Nagrody Templetona ks. prof. Michał Heller, założyciel Wspólnoty św. Idziego Andrea Riccardi, s. Małgorzata Chmielewska, Krzysztof Piesiewicz, prof. Anna Świderkówna, prof. Andrzej Szczeklik, prof. Władysław Bartoszewski, prof. Karol Modzelewski, Jerzy Pomianowski, Krzysztof Penderecki, prof. Jan Woleński, Adam Zagajewski czy prof. Antoine Arjakovsky z Paryża.

Inicjatywę organizowania cyklicznych międzynarodowych spotkań wybitnych twórców kultury, artystów i intelektualistów podjął arcybiskup lubelski Józef Życiński (1948-2011). Pierwszy Kongres odbył się w roku 2000, kolejne cyklicznie co cztery lata.

Organizatorzy:
rz_logo_male rz_logo_male rz_logo_male

Komitet Medialny:
tvp_logo tvp_lublin_logo

rz_logo_maleniedzielagosc_patronat
logo_kai