Zaznacz stronę

Doktoraty honoris causa

Prof. Andrea Riccardi

Ur. 1950, historyk, wykładowca Tierza Universitá w Rzymie, specjalista w zakresie nowożytnej i najnowszej historii Kościoła. Autor wielu książek, z których dotychczas w polskim tłumaczeniu ukazały się ?Stulecie męczenników. Świadkowie wiary XX wieku? i ?Bóg się nie boi. Moc ewangelii w zmieniającym się świecie?.

Założyciel Wspólnoty Św. Idziego (Sant? Egidio). Wspólnota liczy ponad 40 tys. członków. Podejmuje szereg inicjatyw: od opieki nad bezdomnymi, poprzez odwiedzanie więźniów, po animowanie wielkich spotkań międzynarodowych i mediacje w konfliktach politycznych (np. w 1992 r. negocjatorzy ze Wspólnoty doprowadzili do podpisania porozumienia kończącego wojnę domową w Mozambiku). Od 1987 r. Wspólnota organizuje coroczne spotkania przedstawicieli różnych religii modlących się – każdy według własnej tradycji – w intencji pokoju.

Prof. Andrea Riccardi

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Abp Tadeusz Kondrusiewicz, metropolita mińsko-mohylewski

Ur. 3 stycznia 1946 r. w Odelsku na Białorusi. Po ukończeniu szkoły średniej w Grodnie, studiował tam matematykę, a następnie architekturę w ówczesnym Leningradzie. Pracował jako architekt w Wilnie. W 1976 r. wstąpił do seminarium duchownego w Kownie. Święcenia kapłańskie przyjął 31 maja 1981 r. z rąk bp. Liudasa Povilonisa. Był m.in. wikariuszem w Druskiennikach i w parafii św. Teresy przy Ostrej Bramie w Wilnie.

W 1988 r. został proboszczem parafii Matki Bożej Anielskiej w Grodnie i rektorem tamtejszej fary. W tym samym roku na kowieńskim Wydziale Teologicznym uzyskał doktorat z teologii. Jest też magistrem prawa kanonicznego. 10 maja 1989 r. Jan Paweł II mianował go administratorem apostolskim ?ad nutum Sanctae Sedes? (podległym bezpośrednio Stolicy Apostolskiej) diecezji mińskiej i wszystkich katolików na Białorusi. Był pierwszym od 62 lat biskupem katolickim na tych ziemiach. Sakrę przyjął z rąk papieża 20 października 1989 r. w bazylice św. Piotra w Watykanie.

Był jednym z założycieli grodzieńskiego seminarium duchownego. Dwa lata później, 13 kwietnia 1991 r. bp Kondrusiewicz został arcybiskupem i administratorem apostolskim dla katolików obrządku łacińskiego w europejskiej części Rosji, a 11 lutego 2002 r. – metropolitą archidiecezji Matki Bożej w Moskwie. Przez dwie kadencje był też pierwszym w historii przewodniczącym Konferencji Biskupów Katolickich Federacji Rosyjskiej (1999-2005).
W grudniu 2007 roku objął funkcję metropolity mińsko-mohylewskiego.

Abp Tadeusz Kondrusiewicz

Organizatorzy:
rz_logo_male rz_logo_male rz_logo_male

Komitet Medialny:
tvp_logo tvp_lublin_logo

rz_logo_maleniedzielagosc_patronat
logo_kai