Zaznacz stronę

Program I Kongresu

KONGRES KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
SACRUM I KULTURA, cz. I
15-17 WRZEŚNIA
LUBLIN 2000

Wykłady i sympozja
Piątek, 15 września
9.00 otwarcie Kongresu
9.15 kard. Paul Poupard, Miedzy barbarzyństwem a nadzieją: miejsce chrześcijaństwa we współczesnym kryzysie kultury.
10.00 Andrzej Wajda, Między tradycją a rozwojem: pytanie o tożsamość kulturową, postęp w kulturze i rozwój człowieka.
10.30 dyskusja
11.15-11.45 przerwa
11.45 Leszek Kołakowski, Czy żyjemy w epoce pochrześcijańskiej?
12.15 dyskusja
13.00 przerwa
15.30 dyskusje panelowe w grupach
Panel I: Inspiracje chrześcijańskie w rozwoju nauk przyrodniczych; wczoraj i dziś – bp Stanisław Wielgus, Leszek Kuźnicki, Adam Urbanek, Kacper Zalewski, Stanisław Zięba
Panel II: Aksjologiczne podstawy kultury politycznej – Maciej Zięba OP, Cezary Michalski, Tadeusz Styczeń, Aleksander Smolar, Dariusz Gawin
Panel III: Prawda czy polityczna poprawność w etyce środków przekazu – Krzysztof Piesiewicz, Maciej Iłowiecki, Jerzy Sosnowski, Jarosław Gowin, Jan Skórzyński
19.15 imprezy kulturalne

Sobota, 16 września
9.00 kard. Miloslav Vlk, Godność osoby ludzkiej w perspektywie Oświęcimia i Kołymy: doświadczenie dwóch totalitaryzmów a personalizm chrześcijański
9.30 Andrzej Zoll, Czy demokracja jest gwarancją prawego prawa?
10.00 dyskusja
10.45-11.15 przerwa
11.15 abp Tadeusz Kondrusiewicz, Papieska wizja jedności a mentalność po komunizmie
11.45 Ryszard Kapuściński, Współczesne patologie władzy a banalność zła
12.15 dyskusja
13.00 przerwa
15.30 dyskusje panelowe w grupach
Panel I: Kulturowe następstwa totalitaryzmów – Alain Besançon, kard. Paul Pouprad, Stefan Wilkanowicz, Jerzy Kłoczowski
Panel II: Kicz nihilistyczny jako ekspresja kryzysu wartości – Piotr Wocjciechowski, Andrzej Osęka, Tadeusz Sobolewski, Siergiej Awierinciew
Panel III: Modernizm, postmodernizm i sacrum w architekturze – Konrad Kucza-Kuczyński, Tadeusz Boruta, Renata Rogozińska, Wojciech Skrodzki
Panel IV: Współczesne języki kultury: rewolucja przez Internet – Marek Zajonc, Ryszard Skubisz, Stanisław Budzik, Andrzej Antoszek
19.30 imprezy kulturalne

niedziela, 17 września
9.00 Stanisław Rodziński, Promieniowanie Sacrum a współczesne ucieczki w lekkość bytu: kultura wysoka a kultura masowa
9.30 Krzysztof Zanussi, Napięcie wartości jako źródło rozwoju kultury: etyka kontra estetyka, granice wolności i prawdy, uniwersalizm a „naszość”
10.00 dyskusja
10.45-11.15 przerwa
11.45 Anna Świderkówna, Obraz Boga i dramat człowieka w ewolucji kultury
11.45 Jerzy Kłoczowski, Inspirująca rola dziedzictwa chrześcijańskiego w poszukiwaniu nowego oblicza Europy
12.15 dyskusja
13,.00 przerwa
14.30 Msza św. w kaplicy KUL
16.00 dyskusje panelowe w grupach
Panel I: Nowe formy duchowości w muzyce: rock katolicki? – Mieczysław Tomaszwski, Stefan Münch, Stanisław Dąbek, Tomek Budzyński
Panel II: Etos akademicki a odpowiedzialność za kulturę – Jerzy Bartmiński, Jadwiga Puzynina, Andrzej Szostek, Władysław Stróżewski
Panel III: Uniwersalizm katolicki a tradycja narodowa – Stefan Sawicki, Adam Boniecki, Grzegorz Górny, Grzegorz Przebinda, Władysław Panas
19.30 imprezy kulturalne

Spotkania modlitewne oraz imprezy kulturalne
14 września
19.00 Msza św. w Archikatedrze Lubelskiej. Koncelebrze przewodniczy ks. kard. Miloslav Vlk, abp
Pragi. Śpiew: chór akademicki KUL, Missa brevis Mozarta in d, nr KV 65. dyr. Grzegorz Pecka
20.30 Chatka Żaka, koncert Mieczysława Szcześniaka

15 września
14.30 kościół akademicki KUL Msza św. za śp. ks. prof. J. Tischnera. Koncelebrze przewodniczy ks. kard. Franciszek Machaski
18.00 promocja kalendarza ekumenicznego KUL
19.30 kościół oo. dominikanów: Kościół między tradycją a wyzwaniami jutra – dyskusja z wykorzystaniem historycznych dwóch ambon. Udział biorą: ks. prof. Józef Kudasiewicz (KUL), Rafał Tichy („Fronda”), ks. dr Andrzej Luter (Seminarium Duchowne w Łowiczu) i dr Rafał Wierzchosławski (KUL)
19.30 koncert organowy w parafii św. Rodziny

16 września
14.30 kościół akademicki KUL. Msza św. za sp. Zbigniewa Herberta i Gustawa Herlinga-Grudzińskeigo, koncelebrze przewodniczy ks. abp Henryk Muszyński
20.00-22.00 Stare Miasto (okolice Bramy Grodzkiej) happening „Jedna ziemia – dwie świątynie”

17 września
14.30 kościół akademicki KUL Msza św. koncelebrowana, przewodniczy ks. abp Tadeusz Kondrusiewicz – Moskwa, śpiewa Chór Akademicki KUL
19.30 Kino „bajka” film K. Zanussiego: „Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową”, projekcja i dyskusja z reżyserem
20.00 Archikatedra Lubelska – Verba Sacra – Modlitwa katedr polskich – recytacja tekstów biblijnych w wykonaniu aktorów scen polskich

KONGRES KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
SACRUM I KULTURA: CHRZEŚCIJAŃSKIE KORZENIE PRZYSZŁOŚCI, cz.II
6-7 LISTOPADA
LUBLIN 2000


6 listopada
14.00 KUL doktorat honoris causa dla kard. Williama Keelera, abpa Baltimore
dyskusja Demokracja i wartości duchowe – polska perspektywa: Ryszard Legutko, Wojciech Łączkowski, Alfred Wierzbicki
19.00 Eucharystia w katedrze, przewodniczy kard. Keeler, homilia abp Alfons Nossol

7 listopada
11.00 Majdanek, Dzień Pięciu Modlitw: modlitwy przedstawicieli różnych wyznań,
przemarsz młodzieży od pomnika do mauzoleum
14.00 KUL doktorat honorowy Patriarchy Prawosławnego Teoktysta
15.45 KUL doktorat honoris causa dla Naczelnego Rabina Rzymu Elio Toaffa
19.30 Dyskusja Dwóch Ambon w bazylice oo. Dominikanów

Organizatorzy:
rz_logo_male rz_logo_male rz_logo_male

Komitet Medialny:
tvp_logo tvp_lublin_logo

rz_logo_maleniedzielagosc_patronat
logo_kai