Zaznacz stronę

Prowadzący dyskusje panelowe

Bp Mieczysław Cisło, biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej.
Ur. w 1945 roku. W latach 1964-1970 alumn Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie i student teologii KUL, wyświęcony na kapłana 14 czerwca 1970 r. w Lublinie. W latach 1975-1981 student teologii dogmatycznej w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (doktorat w 1981 roku), od 1981 roku prefekt, od 1984 roku wicerektor, a od 1991 roku rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie.
Kanonik rzeczywisty Kapituły Archikatedralnej w Lublinie, kapelan honorowy Ojca Św., od 1982 roku pracownik naukowy KUL.
Mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji lubelskiej (tyt. Auca) 13 grudnia 1997 roku, 2 lutego 1998 roku w archikatedrze lubelskiej otrzymał święcenia biskupie.

…………………………………………………………………………………………………………………

Jan Grosfeld, publicysta, tłumacz.
Kierownik Katedry Współczesnej Myśli Społecznej Kościoła Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wykłada antropologię polityczną oraz żydowskie korzenie chrześcijaństwa. Członek Komitetu Episkopatu Polski do Dialogu z Judaizmem, członek zarządu Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Jest autorem m.in. książek Krzyż i gwiazda Dawida, O pokusie zejścia z krzyża, Czekanie na Mesjasza.

………………………………………………………………………………………………………………….

Piotr Gutowski, filozof
Adiunkt w Katedrze Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej KUL (doktor habilitowany), wicedyrektor Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych KUL. Członek Towarzystwa Naukowego KUL.
Autor książek: Filozofia procesu i jej metafilozofia. Studium metafizyki Ch. Hartshorne’a 1995, Między monizmem a pluralizmem. Studium genezy i podstaw filozofii Johna Deweya 2002, Publikował w Miesięczniku „ZNAK”.

………………………………………………………………………………………………………………….

Agnieszka Kijewska, filozof, pracownik naukowy.
Ur. w 1961 roku. Doktor habilitowany w zakresie nauk filozoficznych. Od 1988 roku pracuje na Wydziale Filozofii przy Katedrze Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W sposób szczególny zajmuje się dziejami starożytnego i średniowiecznego neoplatonizmu.
Autorka monografii Neoplatonizm Jana Szkota Eriugeny 1984 oraz Księga Pisma i Księga Natury. Heksameron Eriugeny i Teodoryka z Chartres 1999. Łączy badania naukowe z działalnością translatorską. W jej tłumaczeniu ukazały się: Komentarz do Ewangelii Jana Eriugeny 2000 oraz Boecjusza Traktaty teologiczne 2001. Utrzymuje żywe kontakty z naukowymi ośrodkami w kraju i poza jego granicami, m.in. z Instytutem Filozofii Katolickiego Uniwersytetu w Leuven (Belgia). Była prorektor ds. nauki, współpracy z zagranicą i promocji KUL.

………………………………………………………………………………………………………………………..

Ks. Andrzej Luter, wykładowca religiologii i ekumenizmu w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu.
Ur. w 1956 roku. Doktor teologii ekumenicznej. Wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu. Współtwórca programów telewizyjnych „Rozmowy na koniec wieku” i „Znaki”. Duszpasterz w referacie diecezjalnym ds. młodzieży diecezji łowickiej.
Aktywny duszpastersko w środowiskach dziennikarskich. Były Przewodniczący Naczelnego Sądu Dziennikarskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, jeden z arbitrów sądownictwa polubownego ustanowionych przez Zarząd Główny SDP.

………………………………………………………………………………………………………………………..

abp Henryk Muszyński, metropolita gnieźnieński.
Delegat Konferencji Episkopatu Polski do Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej COMECE. Członek Stałej Rady Synodu Biskupów, Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, Kongregacji Nauki Wiary i Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan. Były wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i przewodniczący Komitetu Krajowego Wielkiego Jubileuszu 2000. Przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Nauki Katolickiej. Profesor nauk biblijnych.
Promotor porozumienia polsko-niemieckiego oraz dialogu katolicko-żydowskiego. W latach 1989 – 1994 przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Dialogu z Judaizmem. Wraz z kard. Walterem Kasperem współautor zasadniczych deklaracji biskupów polskich i niemieckich, jakie w procesie normalizacji stosunków między Niemcami a Polską ogłaszali biskupi obu tych krajów na temat dialogu, pojednania i braterstwa. Od 1991 roku wraz z bp. Josefem Homeyerem z Hildesheimu jest współprzewodniczącym grupy kontaktowej episkopatów Polski i Niemiec.

…………………………………………………………………………………………………………………………

Alina Petrowa-Wasilewicz, dziennikarka Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Autorka opracowań i książek, m.in. Leksykon ruchów i stowarzyszeń w Kościele, 2000, Świętowanie Panna Boga (razem z Jackiem Borkowiczem) 2001, Ciągle tonę i chwytam Jezusa 2002, Fajerwerk na trzecie tysiąclecie 2003.

………………………………………………………………………………………………………………………..

Marcin Przeciszewski, historyk i dziennikarz.
Prezes i redaktor naczelny Katolickiej Agencji Informacyjnej, konsultor Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu, wiceprzewodniczący Rady Forum Świętego Wojciecha, prezes Fundacji Konferencji Episkopatu Polski na rzecz Wymiany Informacji Katolickiej. W latach 1991-1994 redaktor naczelny Chrześcijańskiego Kwartalnika Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Cienie i Światło”, w latach 1990 – 1993 kierownik działu religijnego tygodnika ‚Spotkania”. Od 1986 do 1991 roku wiceprzewodniczący międzynarodowego Ruchu Wiara i Światło.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Stanisław Rodziński, malarz, eseista.
Ur. w 1940 roku. Dyplom uzyskał w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, w pracowni prof. Emila Krchy (1963). Początkowo uczył w szkołach podstawowych i średnich, a w latach 1972-80 był docentem PWSP we Wrocławiu. Od 1981 r. związany z ASP w Krakowie. W 1989 r. uzyskał tytuł profesora, a w 1992 – profesora zwyczajnego. W 1993 został dziekanem Wydziału Malarstwa, od 1996 do 2002 roku był rektorem ASP w Krakowie. Obecnie prowadzi jedną z pracowni w Katedrze Malarstwa. Współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz z Instytutem Sztuki Liturgicznej PAT.
W 1977 roku sygnatariusz Deklaracji Towarzystwa Kursów Naukowych tzw. Latającego Uniwersytetu. W latach 80. aktywny uczestnik ruchu kultury niezależnej. W latach 1991-92 członek Rady Kultury przy premierze RP.
Współpracownik m.in. czasopism „Tygodnik Powszechny”, „Znak”, „Odra”, „Nowe Książki”, „Dekada Literacka”.
Członek rzeczywisty Wydziału Twórczości Artystycznej PAU, działa w krajowych i międzynarodowych organizacjach twórczych (AIAP, AICA).
Laureat wielu nagród, m.in. Fundacji Jurzykowskiego, Medalu Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Medalem Towarzystwa Sztuk Pięknych w Krakowie, Nagrodą Archidiecezji Warszawskiej, Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za twórczość malarską i eseistykę.
Autor kilkuset artykułów o sztuce współczesnej, m.in. tomików esejów Sztuka na co dzień i od święta, Obrazy czasu. Ma w dorobku ponad 80 indywidualnych i 200 zbiorowych wystaw w kraju i poza granicami, brał udział w wielu ekspozycjach zbiorowych.

Organizatorzy:
rz_logo_male rz_logo_male rz_logo_male

Komitet Medialny:
tvp_logo tvp_lublin_logo

rz_logo_maleniedzielagosc_patronat
logo_kai