Zaznacz stronę

DEBATA DWÓCH AMBON
12.10.2016, godz. 19.00

Bazylika oo. Dominikanów, Lublin

Spotkania Debaty Dwóch Ambon nawiązują do jednej z najpiękniejszych tradycji tolerancji polskiego chrześcijaństwa: kiedy to w XVII wieku w dominikańskim kościele w Lublinie dochodziło do dysput pomiędzy arianami a katolikami. Dwie ambony nie są tu przenośnią ? rzeczywiście w dominikańskiej bazylice znajdują się usytuowane naprzeciwko siebie dwie rokokowe ambony, wykonane w puławskim warsztacie Sebastiana Zeisla, zwieńczone baldachimem z figurami świętych Dominika i Tomasza.

Pierwsza z Debat Dwóch Ambon odbyła się w czasie I Kongresu Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie w 2000 roku. Od tego czasu w Bazylice oo. Dominikanów spotykają się przedstawiciele różnych wyznań, m.in. prawosławny abp Abel Popławski, przedstawiciel Kościoła ewangelicko ? reformowanego bp Zdzisław Tranda, imam Selim Chazbijewicz czy katolicki abp Damian Zimoń. Spotkania organizuje dominikańska Fundacja ?Ponad Granicami? im. Świętego Jacka Odrowąża

Październikowa Debata będzie towarzyszyła V Kongresowi Kultury Chrześcijańskiej, wezmą w niej udział prof. Piotr Gutowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz prof. Jan Woleński z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Temat tego spotkania to Wolność i religia.

www.lublin.dominikanie.pl

Organizatorzy:
rz_logo_male rz_logo_male rz_logo_male

Komitet Medialny:
tvp_logo tvp_lublin_logo

rz_logo_maleniedzielagosc_patronat
logo_kai